DESPRE ARPER

Asociaţia Română pentru Promovarea Educaţiei şi Siguranţei Rutiere a fost fondată în Oradea, şi are următoarele preocupări:

 • apărarea intereselor morale  ale victimelor accidentelor rutiere şi a moştenitorilor aceastora;
 •  acordarea de consiliere şi asistenţă socială, psihologică, tehnică şi juridică,
 •  colaboararea cu instituţiile abilitate ale statului, în scopul sprijinirii acestora pentru realizarea de programe educaţionale în vederea reducerii numărului de accidente de circulaţie;
 •  monitorizarea consecinţelor accidentelor de circulaţie rutieră;
 • armonizarea legislaţiei româneşti cu normele şi standardele europene;
 •  realizarea în şcoli a unei educaţii sistematice pentru însuşirea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi prevenirea victimizarii elevilor;
 •  sensibilizarea factorilor responsabili şi a opiniei publice privind prevenirea accidentelor rutiere;
 •  educarea populaţiei, a conducatorilor auto, îndeosebi a tineretului privind cunoaşterea şi respectarea normelor de conduită pe drumurile publice;
 • scăderea numărului accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor lor pentru victime şi societate.

 OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

ARPER, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată din iniţiativa unor victime ale accidentelor de circulaţie, având ca obiective principale următoarele:

 1.  Reducerea numărului accidentelor rutiere, a consecinţelor pentru victime, familiile acestora şi societate.
 2. Sensibilizarea opiniei publice în special a participanţilor la trafic privind necesitatea cunoaşterii şi respectării normelor la regimul circulaţiei rutiere. Preocupările noastre în această direcţie sunt cuprinse într-un plan de activităţi şi acţiuni precum: simpozioane, conferinţe, forumuri, simulări de accidente rutiere, acţiuni de tipul: Cum circulam – campanie preventivă pentru sezonul de iarnă, Comemorarea Victimelor Accidentelor Rutiere, Sărbători de iarnă în siguranţă, Proiect educaţional adresat elevilor claselor I – VIII – Colţul Micului Pieton, Proiect educaţional elevilor de liceu – Educaţie Rutieră – Educaţie pentru viaţă, Campanie preventivă – Alege viaţa în doi!, Siguranţă pe două roţi! şi alte asemenea campanii de prevenire şi conştinetizare a participanţilor la trafic. Toate aceste activităţi şi acţiuni le desfăşurăm împreună cu alte instituţii abilitate ale statului cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere.
 3. Un al treilea obiectiv, dar nu cel din urmă, îl reprezintă educaţia rutiera a participanţilor la traficul rutier şi în special al tinerilor din învăţământul preuniversitar. Această activitate este desfăşurată în parteneriat cu instituţii subordonatoare Ministerului Educaţiei şi Cercetării,  Ministerului Administraţiei şi Internelor şi vizează educaţia tinerilor în cunoaşterea regulilor circulaţiei rutiere. Acest obiectiv a apărut ca o necesitate a respectării Codului Rutier – OUG nr.195/2002 care impune instituţiilor statului român efectuarea educaţiei rutiere la nivelul unei ore, saptămânal pe durata derulării anului de învăţământ preuniversitar, activitate ce întâmpină severe dificultăţi de transpunere în practică de către autorităţile statului român, responsabile. În acest context avem în vedere pe lângă resursele noastre şi obţinerea unor fonduri de Comunitatea Europeană şi de la alte instituţii interesate.
 4. Al patrulea obiectiv este strâns legat de celelalte trei şi se referă la creşterea numerică şi calitativă a membrilor ARPER, astfel încât să fie acoperite toate zonele ţării şi să avem o reprezentare organizatorică şi structurală care să ne permită punerea în aplicare a scopurilor asociaţiei.

Mijloacele financiare ale ascociatiei sunt asigurate prin: sponsorizari, donatii, contributii sub forma de voluntariat si materiale, programe si proiecte interne si alte forme prevazute de legea romana.

Prin natura obiectivelor şi scopurilor ascociaţiei, ne propunem şi ne place să credem că suntem o structură aflată mereu în sprijinul victimelor accidentelor rutiere şi a familiilor acestora, cât mai ales o alternativă pertinentă la instituţiile statului în domeniul prevenţiei şi educaţiei rutiere, situându-ne acolo unde din varii motive măsurile stabilite şi aplicarea normelor nu dau rezultatele scontate.

De asemenea, obiectivul asociaţiei este acela de a se implica în mod activ pentru a crea programe şi activităţi care sprijină conştientizarea participanţilor la trafic în ceea ce priveşte victimizarea lor in accidente rutiere, ţinând seama de valorile care ne definesc şi pe care le promovăm – respect, integritate şi excelenţă.

                                                                                                           Echipa

                                                                                                         A.R.P.E.R.